Πληροφορίες από τις ειδήσεις

Άντλησε πληροφορίες από τις ειδήσεις, αξιοποιώντας τα εργαλεία και λύσεις ανάλυσης ειδήσεων του FightHoax. Ανακάλυψε τα πλεονεκτήματα των συνεργατών.

Λύσεις και εργαλεία για επαγγελματίες

Ανάλυση ειδήσεων και δεδομένων, ενισχυμένα από την τεχνολογία του FightHoax

Για ΜΜΕ

Προσέλκυσε και κράτησε περισσότερους αναγνώστες ενσωματώνοντας την ανάλυση ειδήσεων στο έργο σου ως δημοσιογράφος, μικρή ομάδα ή newsroom.

Για Επιχειρήσεις

Αύξησε το κέρδος σου και των πελατών σου, εισάγοντας ανάλυση ειδήσεων στις εμπορικές, διαφημιστικές και ερευνητικές προσπάθειες σου.

Εξερεύνησε υλικό για FightHoax συνεργάτες

Οι πληροφορίες για συνεργάτες προσφέρουν χρήσιμους οδηγούς και επεξηγήσεις σχετικά με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας FightHoax αλλά και τι σημαίνει να είσαι συνεργάτης.

Περισσότερα

Χρησιμοποίησε το FightHoax, εύκολα και απλά

Στηρίζουμε έμπρακτα τους συνεργάτες μας κατα την ένταξη των εργαλειών μας στη δουλειά τους, έχοντας ως κύριο γνώμονα τις πραγματικές τους ανάγκες.

Δοκίμασε

Ξεκίνησε με μια δωρεάν ανάλυση

Εξερεύνησε

Μια συνεργασία για τις ανάγκες σου

Αναβάθμισε

Με το επόμενο βήμα στην ανάλυση ειδήσεων

Καινοτόμησε

Ενσωμάτωσε το FightHoax στην δουλειά σου

Υποστήριξη (& βοήθεια)
Landscape
Source
Πίνακας Ελέγχου
SDK
API

Απλό

Ένα απλό πακέτο, σχεδιασμένο για επαγγελματίες που θέλουν να εξερευνήσουν την ανάλυση ειδήσεων

E-mail μόνο, 2 με 4 ημέρες
1 ανάλυση ανά 7 ημέρες
Έως 100 άρθρα ανά ανάλυση
-
1 λογαριασμός με 1 χρήστη
-
-

Βασικό

Βασικές επιλογές και λύσεις για ΜΜΕ και επιχειρήσεις με μεγαλύτερες ανάγκες

E-mail και τηλέφωνο, 1 με 2 ημέρες
1 ανάλυση ανά ημέρα*
Έως 150 άρθρα ανά ανάλυση*
1 ανάλυση ανά ημέρα*
1 λογαριασμός με 3 χρήστες
1 ιστοσελίδα, απεριόριστη
χρήση SDK (διαγράμματα, πληροφορίες)
-
Χρειάζεσε το API; Επικοινώνησε μαζί μας για το enterprise πακέτο μας.

Ένα εύρος λύσεων

Γίνε και εσύ ένας από τους πιο καινοτόμους δημοσιογράφους και επιχειρήσεις, ενσωματώνοντας ανάλυση ειδήσεων στη δουλειά σου

Πίνακας Ελέγχου

Ο Πίνακας Ελέγχου μας προσφέρει σε δημοσιογράφους και επιχειρήσεις ένα εύκολο και καθαρό τρόπο να εκτελούν αναλύσεις, με την δυνατότητα προβολής διαγραμμάτων και οπτικών βοηθημάτων, τα οποία μπορούν πολύ απλά να φορτώσουν στην ιστοσελίδα τους. Οι Enterprise συνεργάτες μας που χρησιμοποιούν το API, έχουν επιπροσθέτως και τα αντίστοιχα εργαλεία διαχείρισης αιτημάτων, καθώς και τους απαραίτητους οδηγούς.

API

Για μεγαλύτερες αλλά και πιο ειδικές ανάγκες, προσφέρουμε πρόσβαση στο JSON API μας, μαζί με το κατάλληλο υλικό για προγραμματιστές.

SDK

Η δυνατότητα παραγωγής διαγραμμάτων και οπτικών βοηθημάτων για τις αναλύσεις. Σε συνδυασμό με το API, το JavaScript SDK προσφέρει μια δυναμική εργαλειοθήκη για την διαχείριση των API δεδομένων.

Landscape

Εξερεύνησε χρήσιμες πληροφορίες από τον ψηφιακό θόρυβο ενός θέματος ειδήσεων, χωρίς να θυσιάσεις ποιότητα και ταχύτητα.

Source

Κατανόησε τις διαφορετικές όψεις μιας ψηφιακής πηγής αλλά και την αλληλεπίδραση της με ένα θέμα ειδήσεων.

Ξεκίνησε με μια δωρεάν επίδειξη. Επικοινώνησε μαζί μας